Cream white, stonger than Cashmere Wrap, good alone or as white